Sportfaciliteit Ukhanyo

UKHANYO BASIS SCHOOL TOWNSHIP MASIPHUMELELE LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT FACILITEITEN VERNIEUWINGS PROJECT

******************* 

Voor dit project werft Stichting Ibhongo geen fondsen meer. Wij blijven het wel volgen om te zien dat de gedoneerde gelden blijvend hun doel hebben bereikt. Masicorp hoopt het totale project in 2021 af te ronden. Tweede helft 2018 zijn de laatste gedoneerde gelden daadwerkelijk ingezet en is daarvan een multifunctioneel sportveld begin 2019 gerealiseerd.

******************

Ukhanyo Basis School, de enige basisschool in Masiphumelele, was aanvankelijk gebouwd voor 460 leerlingen, maar begin 2020 zitten er meer dan 1700 kinderen op deze school! De directeur, leerkrachten, ouders, scholieren en WCED (Western Cape Education Department) werken hard om de situatie te verbeteren, maar jammer genoeg heeft de school onvoldoende middelen om een goed opleidingsniveau tot stand te brengen. Dit gebrek aan middelen zag je vooral bij de lichamelijke opvoeding en sport. Behalve een oude versleten binnenplaats, waren er geen behoorlijke sportfaciliteiten.  Ter vergelijk: Scholen waartegen de kinderen van Ukhanyo spelen hebben, bijvoorbeeld, vijf netbal sportvelden voor 450 leerlingen!

De kinderen  van Ukhanyo hebben dezelfde potentie en beloftes in zich, misschien zelfs meer, en heel veel veerkracht.

Het sportveld bij de start van dit project

coach

Nceba Jonas, medewerker van het eerste uur, nu programmaleider

                        

Stichting Ibhongo wil zich sterk maken voor deze jonge, kansarme kinderen.  Van 2016 – 2018  is de stichting ook actief  geweest bij het verbeteren van de sportfaciliteiten en mogelijkheden voor lichamelijke opvoeding.

betonveld oude veld 2

Sport en beweging zijn in het algemeen belangrijk voor een goede lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen. Daarnaast kan het realiseren van betere faciliteiten bijdragen aan meerdere doelen:

  • De kwetsbare jeugd van Masiphumelele van de straat houden en uit de buurt houden van criminaliteit, drugs en gangsterbendes – de vloek van townships overal in Zuid Afrika.
  • Net zoals onderwijs, kan sport een route zijn weg uit de armoede voor degenen met talent en energie die sport activiteiten najagen.
  • Jonge mensen die deelnemen aan school- en naschoolse sportactiviteiten maken kennis met vaardigheden en waarden die je leert als je tot een team behoort.
  • Sport en lichamelijke opvoeding zijn fundamenten voor de ontwikkeling van kinderen en jeugd. De vaardigheden geleerd tijdens spel, lichamelijke opvoeding en sport dragen bij tot de gehele ontwikkeling van jonge mensen. Door deel te nemen aan sport en lichamelijke ontwikkeling leren jonge mensen het belang van basis waarden zoals

✓    Discipline, betrokkenheid en stiptheid

✓    Scores bijhouden

✓    Loyaliteit en teamgeest

✓    Gezondheid en lichamelijke verzorging

✓    Motivatie en de doelen bereiken voor het team en voor je eigen leven!

✓    Hoe ga je om met competitie en met winnen en verliezen

sportdag

Sportdag op Ukhanyo Basisschool, Masiphumelele

 

 

 

 

 

 

 

WAT IS ER INTUSSEN BEREIKT

Stichting Ibhongo heeft bijgedragen aan  een  netbal/basketbal veld aangelegd , een nieuwe sprinttrack en een multifunctioneel sportveld. 

sprinttrack2

 

 

Masicorp heeft daarnaast met andere sponsoren  gezorgd voor een goede training van sportcoaches.  Naast sporttraining wordt er bij de kinderen veel aandacht besteed aan omgangsvormen en sportieve waarden.  Er is veel uitwisseling met andere scholen ontstaan en de teams van Ukhanyo basisschool presteren zeer goed!  Een project om van de genieten en dat we ook zeker blijven volgen.