Samenwerkende organisaties

Stichting Ibhongo werkt nauw samen met de Masicorp en St. Francis Outreach Trust die werkzaam zijn in Masiphumelele:

Masicorp is een NGO die vanaf 1999 de inwoners van Masiphumelele ondersteunt. Hun belangrijkste focus is educatie in de breedste zin van het woord. De visie is dat een goede ontwikkeling en onderwijs/opleiding de mensen de kans biedt om te ontsnappen uit de armoede die momenteel hun leven beheerst. De inwoners van Masiphumelele hebben vooral nog steeds last van de gevolgen van het apartheidsbeleid dat tot 1992 Zuid-Afrika heeft beheerst. Masicorp probeert vooral goed aan te sluiten bij de behoeften van de inwoners van Masiphumelele zelf. Ze stemmen af waarin en hoe zij ondersteuning willen hebben. Dit vormt de basis van hun activiteiten en projecten. Ze willen bereiken dat iedereen in Masiphumelele toegang heeft tot kwalitatief goed onderwijs, training, advies en ondersteuning. Duurzaamheid van de projecten op de lange termijn is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Op dit moment heeft Masicorp 25 projecten en programma’s. De projecten en programma’s richten zich op diverse leeftijdsgroepen

Sinds 2012 werkt Masicorp samen met stichting Ibhongo in projecten voor peuters en kleuters en basisschoolleerlingen.

In Zuid Afrika is Masicorp geregistreerd als Masiphumelele Corporation (NPO: 040994 PBO: 930015544). Naast het bestuur zijn bij Masicorp 60 vrijwilligers werkzaam in de projecten.

Voor meer informatie: www.masicorp.org

 

St. Francis Outreach Trust is opgericht in 2009. Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers, meest leden van de St. Francis Anglicaanse kerk in Simonstown. Wat betreft beleid en financiën staat de Trust los van deze kerk. Het oprichten van de Trust was een reactie op de oproep van de aartsbisschop van Kaapstad aan alle parochies om te voorzien in weeshuizen voor de vele (hiv/aids)-weeskinderen en in de steek gelaten kinderen. Het gaat hier om zo’n 3,4 miljoen kinderen. St. Francis Outreach Trust besloot om pleeggezinshuizen te starten, de zgn Homes to Grow, in samenwerking met de overkoepelende organisatie Home from Home. Deze organisatie heeft ruim 30 pleeggezinshuizen gebouwd volgens een goed model dat door St. Francis Outreach Trust gevolgd wordt. In 2010 werd het eerste huis geopend, in 2015 het tweede huis. In ieder huis wonen 6 kinderen in gezinsverband met een permanent aanwezige pleegmoeder. De kinderen die hier tot hun 18e jaar opgroeien wonen in een veilige omgeving en krijgen de kans om zo goed mogelijk tot ontplooiing te komen. De Trust werkt op het Kaaps schiereiland, voornamelijk in township Masiphumelele.

Voor meer info zie de  Website van de Trust.

Sinds 2012 werkt St. Francis Outreach Trust samen met stichting Ibhongo.