Terug naar Wat doen wij

Stay & Play/Art Therapie

Ondanks alle verbeteringen van crèches, bezoekt het merendeel van de kinderen in Masiphumelele geen of informele, slecht geoutilleerde kinderdagverblijven. Informele crèches variëren van stenen woonhuizen tot shacks waar in een kleine ruimte vaak 40 kinderen worden opgevangen. Materialen ontbreken veelal.  Kinderen slapen en eten en wachten tot de dag voorbij is in een ruimte met weinig daglicht of  zonder buitenspeelmogelijkheden. 

In 2013 is Masicorp gestart met het Stay&Play project in de plaatselijke bibliotheek, voor kinderen die geen crèche bezochten.

In 2017 werd een pilot gedaan met het toevoegen van  creactieve activiteiten en Art Therapy aan deze groepen en dit aan te bieden op geregistreerde crèches.  In deze pilot richtte men zich op kinderen en leidsters van informele crèches. Het accent ligt op 3-4 jarigen. Er worden groepen gevormd bestaande uit kinderen van de informele crèche en kinderen van de locatie zelf. De leidsters van de informele crèches krijgen hiermee tevens de kans zich te ontwikkelen zodat ze de kinderen meer aan  kunnen bieden. Vervoer en een “toolkit” met creatieve materialen voor de deelnemers is in het project meegenomen. De creatieve activiteiten worden begeleid door een professionele beeldend therapeut. Zij is uit Masiphumelele afkomstig. Dit geldt ook voor de programmaleidster van het project. Dit is belangrijk omdat zij goed toegang hebben tot de gemeenschap en de veiligheid kunnen bieden aan de informele crèches om in te stappen. In 2018 ging het project officieel van start als een project ter verbetering van crèches in brede zin.  17 informele crèches deden mee. In 2019 heeft het Stay & Play programma een eigen lokaal gekregen op Chasmay Educare. Stichting Ibhongo is sinds 2019 bij dit project betrokken. Naast financiële ondersteuning wordt ook met de programmaleiders dit project inhoudelijk mee vorm gegeven. In 2019 zijn aparte trainingen voor de helpers van informele crèches toegevoegd.  In 2020 is het accent verlegd naar de crèche-eigenaren om resultaten meer te borgen. Ook activiteiten voor de ouders van de kinderen staan op de planning. Crèches die laten zien goed te profiteren van de Stay&Play sessies worden door stichting Ibhongo geholpen met de aanschaf van basismaterialen (bijv. tafeltjes en stoeltjes), zodat de activiteiten ook echt mogelijk worden op de informele crèche. 

Beginnen met een kring, zingen en dansen

Veel hulp is nodig bij de kinderen van de informele crèche

Eten hoort er ook bij, voor sommige kinderen het eerste van die dag

Er wordt hard en enthousiast gewerkt

Kunnen en mogen spelen is belangrijk

Afsluiting met een verhaal voorlezen

Kinderen van de informele crèche in hun dagelijkse omgeving

Het resultaat na hard werken