Terug naar Wat doen wij

Stay & Play/Art Therapie

Ondanks alle verbeteringen van crèches, bezoekt het merendeel van de kinderen in Masiphumelele geen of informele kinderdagverblijven. Informele crèches variëren van stenen woonhuizen tot shacks, waar in een kleine ruimte vaak 40 kinderen worden opgevangen. Materialen ontbreken veelal.  Kinderen slapen en eten en wachten tot de dag voorbij is in een ruimte met weinig daglicht of  zonder buitenspeelmogelijkheden. 

Door het Stay&Play-project kunnen jonge kinderen, die dergelijke informele crèches bezoeken, profiteren van gestructureerde spelactiviteiten om in hun sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling te groeien.

Naast de directe stimulans van de kinderen uit de informele crèches, legt dit project de nadruk op het proces bij de leidsters van informele crèches. Via een uitnodigende en laagdrempelige aanpak werken de leidsters aan hun eigen ontwikkeling. . Belangrijk is dat de leidsters zelf doordrongen raken van het belang hiervan.  Dit zien we als de weg naar daadwerkelijke motivatie en verandering.

Het project richt zich op 3-4 jarigen met hun leidster. Kinderen kunnen alleen deelnemen als de leidster ook mee komt. De Art Therapy wordt begeleid door een professionele beeldend therapeut. Zij is uit Masiphumelele afkomstig. Ook de andere leden van het projectteam zijn uit Masiphumelele afkomstig.

Een crèche neemt een keer per week, gedurende een aantal weken, deel aan een Stay&Play/Art Therapy-ochtend op een locatie waar goede voorzieningen zijn en waar goede voorschoolse educatie wordt aangeboden aan de kinderen. In de Stay&Play ochtend is ruimte voor zingen en muziek, voorlezen, gesprek over het thema van de activiteit, een creatieve activiteit en buitenspelen. In het aanbod is Art Therapy toegevoegd. De kinderen krijgen gedurende de ochtend een voedzame snack, in de vorm van fruit en drinken, soms een koekje. Veilig vervoer naar de locatie is geregeld. Na elke sessie proberen de leidsters van de deelnemende crèches de activiteiten uit te voeren in hun eigen crèche. Na de trainingsfase krijgen ze een kist met benodigde materialen en uitgewerkte instructies voor de activiteiten, de zgn. toolbox. Er is nazorg van de projectbegeleiders in de vorm van bezoeken aan de crèche en coaching.

Stichting Ibhongo is sinds 2019 bij dit project betrokken. Naast financiële ondersteuning wordt ook met de programmaleiders dit project inhoudelijk mee vorm gegeven. Het project is in de afgelopen 2 jaar steeds verder uitgebouwd, met workshops en trainingen voor leidster, hoofdleidsters en ouders.

Als laatste stap willen we de locatie ontwikkelen tot een Stay&Play-Hub: een leer- en doe centrum voor informele crèches.  In dit centrum valt uit vele activiteiten te kiezen. De Stay&Play Hub wordt op die manier een educatief programma, waarin eigenaren, leidsters en ouders kunnen kiezen wat ze willen leren of voor hun kinderen willen realiseren.

Beginnen met een kring, zingen en dansen

Veel hulp is nodig bij de kinderen van de informele crèche

Eten hoort er ook bij, voor sommige kinderen het eerste van die dag

Er wordt hard en enthousiast gewerkt

Kunnen en mogen spelen is belangrijk

Afsluiting met een verhaal voorlezen

Kinderen van de informele crèche in hun dagelijkse omgeving

Het resultaat na hard werken