Terug naar Wat doen wij

Sportfaciliteit Ukhanyo

UKHANYO BASIS SCHOOL TOWNSHIP MASIPHUMELELE LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT FACILITEITEN VERNIEUWINGS PROJECT

******************* 

Voor dit project werft Stichting Ibhongo geen fondsen meer. Wij blijven het wel volgen om te zien dat de gedoneerde gelden blijvend hun doel hebben bereikt. Masicorp hoopt het totale project in 2021 af te ronden. Tweede helft 2018 zijn de laatste gedoneerde gelden daadwerkelijk ingezet.

******************

ACHTERGROND EN GESCHIEDENIS

Masiphumelele is een township 45 kilometer ten zuiden van Kaapstad op het Kaaps Schiereiland tussen Kommetjie and Fish Hoek. In het township wonen ongeveer 40.000 inwoners. Ook al staan er veel stenen huisjes, de meeste mensen leven in shacks (hutjes) en kunnen geclassificeerd worden als arm en benadeeld.

coachoude veld

Nceba Jonas met enkele van zijn trofeeën!                          Het huidige sportveld waarop de scholieren sporten!

Ukhanyo Basis School, de enige basisschool in deze township, was aanvankelijk gebouwd voor 460 leerlingen, maar op dit moment zitten er 1700 kinderen op deze school! De directeur, leerkrachten, ouders, scholieren en WCED (Western Cape Education Department) werken hard om de situatie te verbeteren, maar jammer genoeg heeft de school onvoldoende middelen om een goed opleidingsniveau tot stand te brengen. Dit gebrek aan middelen kom je vooral tegen bij de lichamelijke opvoeding en sport. Behalve een oude versleten binnenplaats, zijn er geen behoorlijke sportfaciliteiten. Ondanks dat ze bijna alle netbal wedstrijden winnen van andere scholen uit de omgeving, kunnen ze nooit hun tegenspelers van meer bevoorrechte scholen uitnodigen. De scholen waartegen zij spelen hebben, bijvoorbeeld, vijf netbal sportvelden voor 450 leerlingen!

Deze kinderen hebben dezelfde potentie en beloftes in zich, misschien zelfs meer, en heel veel veerkracht.

ZIJ VERDIENEN BETER!

Stichting Ibhongo wil zich sterk maken voor deze jonge, kansarme kinderen. Zij doet dit in samenwerking met organisaties ter plaatse. Op dit moment is Stichting Ibhongo sinds vijf jaar betrokken bij drie projecten met dit doel. Sinds vorig jaar is de stichting ook actief bij het project dat hier beschreven wordt.

betonveld oude veld 2

HET PROBLEEM

De 1700 kinderen die Ukhanyo Basisschool bezoeken moeten netbal spelen op dit ene gebarsten en oneffen speelveld en ze spelen voetbal op het met puin bezaaide voetbalveld. De school telt 5 netbal teams en 5 voetbal teams (jongens en meisjes). Hoe kunnen zij concurreren tegen de teams van bevoorrechte scholen uit de buurt? En ook nog winnen? En dat doen ze!

DOELSTELLINGEN

Doelstellingen van dit project:

  • De kwetsbare jeugd van Masiphumelele van de straat houden en uit de buurt houden van criminaliteit, drugs en gangsterbendes – de vloek van townships overal in Zuid Afrika.
  • Net zoals onderwijs, kan sport een route wijzen weg uit de armoede voor degenen met talent en energie die sport activiteiten najagen.
  • Jonge mensen die deelnemen aan school- en naschoolse sportactiviteiten maken kennis met vaardigheden en waarden die je leert als je tot een team behoort.
  • Sport en lichamelijke opvoeding zijn fundamenten voor de ontwikkeling van kinderen en jeugd. De vaardigheden geleerd tijdens spel, lichamelijke opvoeding en sport dragen bij tot de gehele ontwikkeling van jonge mensen. Door deel te nemen aan sport en lichamelijke ontwikkeling leren jonge mensen het belang van basis waarden zoals

✓    Discipline, betrokkenheid en stiptheid

✓    Scores bijhouden

✓    Loyaliteit en teamgeest

✓    Gezondheid en lichamelijke verzorging

✓    Motivatie en de doelen bereiken voor het team en voor je eigen leven!

✓    Hoe ga je om met competitie en met winnen en verliezen

Er is veel onderzoek voorhanden dat het bewijs aantoont van de effecten van sport en training op de lichamelijke gezondheid, groei en ontwikkeling.

sportdag

 

Sportdag op Ukhanyo

Basisschool,

Masiphumelele

 

 

HOE ZIET HET VERNIEUWINGPROJECT ERUIT?

Het project omvat een viertal fasen van vernieuwing.

Fase 1: sprinttrack en netbal/basketbal veld

Fase 2: een nieuw multifunctioneel sportveld met kunstgras waarop leerlingen voetbal en rugby kunnen spelen. (zie foto hieronder)

Fase 3: een ander multifunctioneel sportveld net als hierboven vermeld met de mogelijkheid om cricket te spelen en een verspring-baan.

Fase 4: de constructie van een nieuw Astroturf voetbalveld.

voorbeeldveld

WAT IS ER INTUSSEN BEREIKT

Stichting Ibhongo heeft samen met Masicorp fase 1 gerealiseerd. Er is een netbal/basketbal veld aangelegd en een nieuwe sprinttrack.

Masicorp is een geregistreerde NPO: 040994 and PBO: 930015544 en haar door accountants gecontroleerde rekeningen zijn beschikbaar voor iedereen met een legitieme interesse en ze zijn ook gepubliceerd op onze website – www.masicorp.org  

Stichting Ibhongo heeft een stevige samenwerkingsrelatie met Masicorp en maakt afspraken met hen over de inzet van de donaties die zij aan Masicorp verstrekt. In de afgelopen vijf jaar is Masicorp een zeer betrouwbare samenwerkingspartner gebleken.

Fase 1 werd op tijd en binnen het bestaande budget gerealiseerd!

Het is een bron van grote vreugde en trots voor de school en het maakt al een groot verschil op een normale schooldag.

sprinttrack2

Het vooruitzicht dat fase 2 nu gepland gaat worden leidt tot groot enthousiasme bij leerkrachten, kinderen en ouders.

Begin 2019 zijn de twee geplande velden (kunstgras resp. hardcourt) opgeleverd. Het hardcourt veld is mede door Ibhongo gefinancierd.