Terug naar Wat doen wij

Homes to Grow

Er leven in Zuid-Afrika 18 miljoen kinderen:

* 360.000 daarvan zijn naar schatting geïnfecteerd met HIV.

* 5 miljoen kinderen wonen in overvolle townships, met behuizing en hygiëne in slechte staat.

* 3 miljoen kinderen lijden dagelijks honger.

* 20% van alle kinderen onder de 9 jaar heeft een groeiachterstand als gevolg van ondervoeding.

* ongeveer 2 miljoen kinderen zijn wees als gevolg van de HIV/AIDS pandemie (bron: website St. Francis Outreach Trust-cijfers 2010)

De Homes to Grow zijn zgn. fosterhomes voor kinderen, die in de steek zijn gelaten of wees zijn geworden als gevolg van of het overlijden van de ouders door AIDS. Sommige kinderen zijn ook ernstig verwaarloosd. Soms zijn ouders te ziek om voor de kinderen te kunnen zorgen. Naast AIDS is tuberculose een groot probleem. Sommige kinderen hebben zelf ook HIV. Door de slechte omstandigheden waarin de kinderen zijn opgegroeid, hebben ze vaak lichamelijke, psychische of ontwikkelingsproblemen. De fosterhomes zijn opgezet volgens het model van Home from Home. Maximaal 6 kinderen leven samen met een pleegmoeder in een huis. De kinderen worden opgespoord door een “social worker” en via een beslissing van de rechtbank geplaatst. Men streeft er naar de kinderen weer terug te plaatsen binnen de eigen familie. Als dat niet kan, kunnen de kinderen tot hun 18e jaar in het Home to Grow blijven wonen op basis van een besluit van de rechtbank. Na hun 18e jaar zijn er voorzieningen voor begeleid wonen. In oktober 2010 heeft St. Francis Outreach Trust het eerste Home to Grow geopend in township Masiphumelele. Sommige kinderen komen uit Masiphumelele zelf.  Andere kinderen komen uit andere townships maar groeiden op in vergelijkbare omstandigheden en hebben dezelfde culturele achtergrond als de mensen uit Masiphumelele. Sinds  november 2015 is er een tweede huis geopend. Om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren, hun gezondheid te verbeteren en te zorgen dat ze onderwijs kunnen volgen zijn er extra investeringen nodig.

                            Onze bezoeken aan ZA

 

link HTG facebook                Direct naar de Website van St. Francis Outreach Trust

 

  Direct naar de Facebookpagina van St. Francis Outreach Trust