Terug naar Wat doen wij

Homes to Grow

* 5 miljoen kinderen wonen in overvolle townships, met behuizing en hygiëne in slechte staat.

* 3 miljoen kinderen lijden dagelijks honger en20% van alle kinderen onder de 9 jaar heeft een groeiachterstand als gevolg van ondervoeding.

* ongeveer 2 miljoen kinderen zijn wees als gevolg van de HIV/AIDS pandemie. 360.000 daarvan zijn naar schatting geïnfecteerd met HIV.(bron: website St. Francis Outreach Trust)

De Homes to Grow zijn zgn. fosterhomes voor kinderen tot 18 jaar die om verschillende redenen niet in hun eigen familie veilig kunnen opgroeien. De fosterhomes zijn opgezet volgens het model van Home from Home. Maximaal 6 kinderen leven samen met een pleegmoeder in een huis. Door de verschillende leeftijden van de kinderen wordt geprobeerd een gezinssituatie te creëren.  De kinderen worden opgespoord door een “social worker” en via een beslissing van de rechtbank geplaatst. Regelmatig wordt bekeken of het wonen in een Home to Grow nodig blijft. Zo ja, dan verlengt de rechtbank de plaatsing.   Vanaf 18 jaar zijn er vanuit Home from Home voorzieningen voor begeleid wonen. 

St. Francis Outreach Trust heeft twee Homes to Grow opgezet. Er is in die fase door ons ondersteuning geboden in materiele zin. Na 2015 is de focus gelegd op goed onderwijs voor alle kinderen.  Door de slechte omstandigheden waarin de kinderen zijn opgegroeid, hebben ze  lichamelijke, psychische of ontwikkelingsproblemen. Extra therapie, medische zorg of remedial teaching is vaak nodig. Soms ook speciale onderwijsvoorzieningen, die in Zuid-Afrika erg duur zijn. Er zijn leerkrachten aangetrokken om te coachen bij het huiswerk. De moeders krijgen extra ondersteuning bij de opvoeding, zeker nu de kinderen steeds ouder worden. 

De leeftijden van de kinderen variëren momenteel tussen 7 en 16 jaar. Nog slechts twee kinderen zijn beneden de 12 jaar. 

Gedurende de Covid-lockdown is onderwijs via internet mogelijk gemaakt: goede laptops en een internetverbinding.

Nu de kinderen ouder worden is “skills enrichment” onze focus: training van vaardigheden die belangrijk zijn in hun toekomstige job. Of extra oefenen van praktische vaardigheden die ze op school leren. Dat kan niet allemaal thuis. We zoeken mee naar mogelijkheden en ondersteunen die ook financieel. 

                            Onze bezoeken aan ZA

 

link HTG facebook                Direct naar de Website van St. Francis Outreach Trust

 

  Direct naar de Facebookpagina van St. Francis Outreach Trust