Terug naar Wat doen wij

Chasmay Educare

Er is behoefte om een kwaliteitsvoorziening als MasiEducare voor meer kinderen mogelijk te maken. Met het project Chasmay Educare kunnen nog eens 120 kinderen van goed onderwijs en goede zorg genieten.

Sinds december 2017 is het management van dit al langer bestaande centrum, overgenomen door Masicorp.   Het centrum wordt ontwikkeld tot een kwalitatief goede en geregistreerde voorziening voor 120 kinderen. 

Eind 2017 was het gebouw ernstig in verval en bezochten nog maar 40 kinderen dit centrum. De gebouwen zijn gerenoveerd met hulp van Claremont Rotary en andere  sponsoren.

Stichting Ibhongo is betrokken bij de kwaliteitsverbetering:  Goede leerkrachten, goede opleiding en goede (spel)materialen. Ook de toegankelijkheid voor de allerarmsten vinden wij belangrijk. Met Masicorp hebben we het Noodfonds Schoolgeld opgezet. Als ouders gedurende het jaar in de problemen komen door verlies van hun werk, kunnen ze voor ondersteuning bij het betalen van de ouderbijdrage een aanvraag doen. 

Dit kinderdagverblijf zal op termijn ook een voorbeeld- en trainingsfunctie krijgen voor voorschoolse educatie. In de loop van 2022 verwachten we dat het centrum selfsupporting zal zijn.

 

2018

 

 

 

 

                                                                                                       2019