jan 26 2021

Jaarverslag 2020 van Stichting Ibhongo is nu te lezen op deze site

In de nieuwsbrief over 2020 is te lezen dat het een jaar is geweest met meerdere gezichten, waarop Covid-19 wel een belangrijke en negatieve stempel heeft gedrukt. Financieel is het door gerichte acties en reeds in 2019 toegezegde donaties van fondsen voor onze stichting nog  redelijk positief verlopen. We hebben nog veel hulp kunnen geven aan de kinderen in Masiphumelele.

Stichting Ibhongo wil in dit jaarverslag financiële en formele verantwoording afleggen m.b.t. de verkregen donaties en het uitgeven daarvan aan onze bevriende stichtingen in Zuid-Afrika.  Wij willen iedereen die ons heeft gesteund hartelijk bedanken voor de steun in het moeilijke jaar 2020. 2021 zal waarschijnlijk een nog lastiger jaar worden voor iedereen en zeker ook voor ons als klein goed doel.

Wij hopen dat we toch op uw steun kunnen rekenen in 2021. Hoe moeilijk het misschien ook is, maar alle beetjes helpen onze kinderen in Masi.