Jaarverslag 2012

 

…ondersteunt pleegzorg in township Masiphumelele Zuid-Afrika

“Those who are able to join hands can overcome the greatest difficulties”  (N. Mandela)

Stichting Ibhongo werd opgericht op 20 januari 2012. Aan de wieg van de Stichting staan Con van Zundert en Germa Zeijen. Het bestuur bestaat naast hen uit drie andere personen.

Na de oprichting heeft het bestuur eerst de nodige acties verricht om ook daadwerkelijk als stichting te kunnen opereren.  Vooral belangrijk was het opstellen van een beleidsplan op basis waarvan we aan het werk gingen. Via de belastingdienst kregen we in juni met terugwerkende kracht de ANBI status toegekend.

In ons eerste jaar heeft de Stichting een vliegende start gemaakt. De inkomsten lagen ruim boven de verwachtingen. We inspireerden diverse personen met ons verhaal en ons werk en zij hebben ons ondersteund met financiële giften. Ook kwamen veel zakken met nog goed bruikbare kinderkleding binnen, zoveel dat vooral het vervoer ervan problemen geeft. Wij zijn zelf heel actief van start gegaan met diverse akties, variërend van als goede doel aansluiten bij een tentoonstelling tot diverse soorten markten en we hebben daarbij ook op een enthousiaste manier hulp gekregen van familie en vrienden. In en om het township zelf hebben we spullen ingekocht die daar met de hand gemaakt zijn en de verkoop daarvan liep naar wens. De kunstverkoop is goed aangeslagen. Gebleken is dat het idee, iets moois/ unieks te laten maken voor jezelf en tegelijkertijd een goed doel te dienen, aanslaat bij de mensen en als sympathiek wordt ervaren. We hebben als bijzonder ervaren dat Books4life, GGz Breburg en Praktijkcollege Tilburg in 2012 onze stichting ondersteund hebben met een verrassend mooi bedrag.

We zijn er in geslaagd de kosten van de bedrijfsvoering zo laag mogelijk te houden. De bestuursleden hebben het nodige voor eigen rekening genomen. Daarnaast hebben we diverse zaken via sponsoring kunnen regelen, zoals de banner, visitekaartjes en de folder. Door ondersteuning van vrienden en familie hebben we ook kosteloos materialen kunnen ontwikkelen ( posters, website, facebookpagina). De goederen die in Zuid-Afrika in het township zijn ingekocht zijn vervoerd door personen binnen de mogelijke transportmarges van de vliegtuigmaatschappijen.  De winst op de ingekochte goederen komt volledig ten goede aan de donaties aan Zuid-Afrika.  Ook reiskosten van bestuurleden worden door hen zelf betaald.

In 2012 hebben in totaal 81.500 Zuid-Afrikaanse Rand overgemaakt aan onze partner St. Francis Outreach Trust in Zuid-Afrika. Dit staat ongeveer gelijk aan € 7450. Dit is voor 1/3 deel besteed aan educatieve spellen, schoolvervoer en vervanging inrichting. De overige 2/3 is bedoeld voor aankoop grond en reservering bouwkosten voor het 2e “home to grow”. Onze partner voert daadwerkelijk de activiteiten uit ter plaatse. Zij regelen de inkoop van spullen, de zorg voor de kinderen en de bouw van een tweede “home to grow”.  Zij houden zich daarbij aan de afspraken die wij maken over de bestemming van de gelden.  Er staat nog een reservering van € 4250. Dit bedrag zal in het eerste kwartaal van 2013 naar Zuid-Afrika worden overgemaakt.

Via de mail hebben we een intensief contact met de voorzitter van St. Francis Outreach Trust. Daarbij worden ook regelmatig foto’s meegestuurd van activiteiten met de kinderen en aangeschafte spullen. Tevens hebben in 2012 onze voorzitter en secretaris op eigen kosten het project bezocht en overleg gepleegd met het bestuur van St. Francis.  Wij hebben met eigen ogen kunnen zien dat het de kinderen goed gaat en dat werk ten behoeve van deze pleegkinderen conform afspraken worden uitgevoerd. Daar zijn we trots op. Aan Stichting Ibhongo is diverse keren aandacht besteed in de plaatselijke of regionale pers.

In 2013 zullen we ons vooral richten op de bouw van een tweede “home to grow”. We hebben geconstateerd dat we door kunnen gaan op de in 2012 ingeslagen weg.