Terug naar Ibhongo

Over ons

banner2

 

Stichting Ibhongo is in 2012 opgericht.

Onze missie is om kinderen die ten zuiden van Kaapstad in townships leven te helpen trots te worden op hun afkomst, hun omgeving en zichzelf. Daarom kozen we ook de naam Ibhongo, welke “trots” betekent in het Xhosa, een van de talen in Zuid-Afrika.

We zijn in 2012 begonnen om projecten voor jonge kinderen te ondersteunen in township Masiphumelele. Township Masiphumelele ligt onder Kaapstad, tussen de plaatsen Noordhoek en Kommetjie. Er wonen tussen de 40.000 en 60.000 mensen terwijl het oorspronkelijk bedoeld was voor 25.000 mensen. Bestuursleden van stichting Ibhongo bezoeken jaarlijks Masiphumelele om het contact met de projecten warm te houden. Waar mogelijk zijn we ook zelf actief bij de projecten betrokken.

In de loop der jaren blijkt er in Masiphumelele zoveel te doen, dat dit township vooralsnog de focus van onze werkzaamheden blijft.

Stichting Ibhongo vindt vooral de duurzaamheid van de projecten die ze ondersteunt belangrijk. Daarom willen we niet alleen inzetten op materiële behoeften (zoals het bouwen en aanleggen van faciliteiten). We willen zodanig ondersteunen dat bereikte resultaten behouden blijven en ook in principe toegankelijk zijn voor alle inwoners van Masiphumelele, ook voor de allerarmsten.

We werken samen met lokale stichtingen: St. Francis Outreach Trust en Masicorp. Deze stichtingen worden gevormd door mensen die in de omgeving van Masiphumelele wonen. Zij vormen voor ons belangrijke partners in het realiseren van onze doelstellingen. Zij hebben een goed zicht op de plaatselijke noden, en zien mede toe op de besteding van de gelden. Met St. Francis Outreach Trust werken we momenteel samen in de ondersteuning van 2 pleeggezinshuizen. Met Masicorp ligt de focus van onze projecten op de verbetering van de kinderopvang en voorschoolse educatie.

In Nederland houdt stichting Ibhongo zich vooral bezig met fondsenwerving. We organiseren acties en evenementen, houden lezingen over ons werk en over de situatie in Masiphumelele. Ook verkopen we producten die in Masiphumelele worden gemaakt.

We worden ondersteund door Bureau Internationale Samenwerking voor de fondsenwerving via projectaanvragen bij vermogensfondsen.  We houden contact met andere organisaties door ons lidmaatschap van Be more, Partin en Geef.

Bestuursleden van stichting Ibhongo worden niet betaald. Zij hebben een wettelijk recht op vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding. Als bestuur hebben we ervoor gekozen om de vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding niet uit te laten keren.

Stichting Ibhongo staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel en heeft sinds de oprichting ook de ANBI-status.

KENMERKEN

  • Minimaal 90% van de baten komt ten goede aan de projecten
  • Direct contact en korte lijnen
  • Anbi status
  • We kiezen projecten die voortkomen uit wensen van de lokale bevolking
  • Betrokkenheid van de lokale bevolking tijdens de projectfase
  • Duurzaamheid: zodanig ondersteunen dat resultaten behouden blijven.
  • Het doel is dat inwoners van Masiphumelele zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor de behaalde resultaten.
  • Onderwijs is toekomst. We zien werken aan kansen op goed onderwijs en stimulans van ontwikkeling van jonge kinderen als de weg uit de armoede

 

Bestuur van Stichting Ibhongo

Con van Zundert, voorzitter
Germa Zeijen, secretaris
Pien Oerlemans, penningmeester                                     
Marieke Oostenenk, lid
Ria de Jong, actief belangstellende

Con van Zundert

Germa Zeijen

Pien Oerlemans

Marieke Oostenenk

Ria de Jong