Terug naar Bestuur van Stichting Ibhongo

Jaarverslagen

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Ibhongo voor 2018. We willen in dit jaarverslag verantwoording afleggen over onze activiteiten in 2018. Wij kijken terug op een zeer succesvol jaar, zowel inhoudelijk als financieel. We zijn iedereen, die blijk heeft gegeven in ons werk te geloven en het ook via donaties heeft gesteund, erg dankbaar. Dit geeft ons veel vertrouwen om in 2019 met veel energie verder te werken aan onze doelen

Klik op onderstaande link voor het pdf-bestand van het jaarverslag van 2018

Jaarverslag Stichting Ibhongo 2018 

 

De jaarverslagen vóór 2018 zijn hieronder te vinden:

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016 

Jaarverslag 2017