Terug naar Ibhongo

Bestuur en Ambassadeurs van Stichting Ibhongo

Bestuur Stichting Ibhongo

  • Con van Zundert, voorzitter
  • Germa Zeijen, secretaris
  • Pien Oerlemans, penningmeester
  • Marieke Oostenenk, lid
  • Vacature, lid
  • Ria de Jong, actief belangstellende
Con van Zundert

Con van Zundert

Germa Zeijen

Pien Oerlemans

Pien Oerlemans

 

 

 

 

 

 

Marieke Oostenenk

Ria de Jong

 

 

 

 

 

 

Ambassadeurs Stichting Ibhongo

Gerry Westerburgen

Doke Deiman

 

 

 

 

 

 

Wil je meer weten over de rol van de ambassadeur bij onze stichting of vind je het leuk om ook ambassadeur te worden lees dan het volgende document: Ambassadeur bij stichting Ibhongo

 

 

 

Jaarverslagen

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Ibhongo over 2019. We willen in dit jaarverslag verantwoording afleggen over onze activiteiten in 2019. Wij kijken terug op een nog succesvoller jaar dan 2018, zowel inhoudelijk als financieel. We zijn iedereen, die blijk heeft gegeven in ons werk te geloven en het ook via donaties heeft gesteund, …

Beleidsplan Stichting Ibhongo

Klik op onderstaande link om het beleidsplan als PDF te openen. Beleidsplan van Stichting Ibhongo 2018-2019 In het beleidsplan is vermeld dat stichting Ibhongo sinds 1 januari 2018 samenwerkt met Bureau Internationale Samenwerking (BIS). Meer informatie over dit bureau leest u op de website van BIS.

Huishoudelijk reglement Stichting Ibhongo

Huishoudelijk reglement      Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 13-02-2012 en bijgesteld in de vergadering van 17-01-2018 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: de stichting: de Stichting Ibhongo, gevestigd te Goirle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 54512735. de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte …