Terug naar Ibhongo

Over ons

banner2

 

“Voor elk kind een veilige plek om te leren en te leven.”

In de townships in Zuid-Afrika is dit vaak niet het geval. Wij ondersteunen in Masiphumelele, een township ten zuiden van Kaapstad, projecten en programma’s die zich hierop richten. Ze komen voort uit de wensen van de inwoners van Masi zelf. Zij zijn dan ook direct betrokken in de projecten. Het uiteindelijke doel is dat ze zelf zorgen dat de behaalde resultaten behouden blijven. Wij zorgen mee dat de programma’s voor de allerarmsten toegankelijk zijn.

 

Onze partnerorganisaties uit Zuid-Afrika zijn Masicorp en St.Francis Trust. Met Masicorp richten we ons op het verbeteren van de kinderopvang en voorschoolse educatie. Met St. Francis Trust proberen we de 11 kinderen, die in 2 Homes to Grow wonen, zo goed mogelijk op te leiden passend bij hun mogelijkheden.

Onderwijs is de toekomst. Goed onderwijs en stimulans van de ontwikkeling van jonge kinderen  zien we als de weg uit de armoede. Onze missie is dat de kinderen die in Masiphumelele leven, zich trots voelen op hun afkomst, hun omgeving en zichzelf. Daarom kozen we ook de naam “Ibhongo”, welke “trots” betekent in het Xhosa, een van de talen in Zuid-Afrika

Elk jaar bezoeken bestuursleden op eigen kosten de projecten. Waar mogelijk werken we er ook zelf in mee. Door het jaar heen hebben we met beide organisaties veel digitaal contact.

In Nederland houdt stichting Ibhongo zich vooral bezig met fondsenwerving. We organiseren acties en evenementen, houden lezingen over ons werk en over de situatie in Masiphumelele. Ook verkopen we producten die in Masiphumelele worden gemaakt. We worden ondersteund door Bureau Internationale Samenwerking voor de fondsenwerving via projectaanvragen bij vermogensfondsen

We bestaan sinds 2012.

Stichting Ibhongo staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel en heeft sinds de oprichting ook de ANBI-status.