Terug naar Ibhongo

Bestuur en Ambassadeurs van Stichting Ibhongo

Bestuur Stichting Ibhongo

  • Con van Zundert, voorzitter
  • Germa Zeijen, secretaris
  • Pien Oerlemans, penningmeester
  • Marieke Oostenenk, lid
  • Vacature, lid
  • Ria de Jong, actief belangstellende
Con van Zundert

Con van Zundert

Germa Zeijen

Pien Oerlemans

Pien Oerlemans

 

 

 

 

 

 

Marieke Oostenenk

Ria de Jong

 

 

 

 

 

 

Ambassadeurs Stichting Ibhongo

Gerry Westerburgen

Doke Deiman

Sjef Oerlemans

 

 

 

 

 

 

Wil je meer weten over de rol van de ambassadeur bij onze stichting of vind je het leuk om ook ambassadeur te worden lees dan het volgende document: Ambassadeur bij stichting Ibhongo

Bestuursleden en ambassadeurs van stichting Ibhongo worden niet betaald. Zij hebben een wettelijk recht op vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding. In ons beleidsplan hebben we ervoor gekozen om de vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding niet uit te laten keren.

Jaarverslagen

2020 was een bijzonder memorabel jaar, daar is geen discussie over. Stichting Ibhongo heeft, zoals je kunt lezen in onze Nieuwsbrief 2020, gelukkig nog voldoende kunnen betekenen in Masiphumelele. Diverse digitale acties hebben het mogelijk gemaakt om vooral de kinderen te kunnen steunen ondanks de gevolgen van Covid-19. Drie bestuursleden hadden een prachtige start in de …

Beleidsplan Stichting Ibhongo

Klik op onderstaande link om het beleidsplan als PDF te openen. Beleidsplan van Stichting Ibhongo 2018-2019 In het beleidsplan is vermeld dat stichting Ibhongo sinds 1 januari 2018 samenwerkt met Bureau Internationale Samenwerking (BIS). Meer informatie over dit bureau leest u op de website van BIS.

Huishoudelijk reglement Stichting Ibhongo

Huishoudelijk reglement      Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 13-02-2012 en bijgesteld in de vergadering van 17-01-2018 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: de stichting: de Stichting Ibhongo, gevestigd te Goirle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 54512735. de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte …