feb 24 2014

Fiscaal voordeel bij periodieke schenkingen

Stichting Ibhongo is blij met elke donateur. De afgelopen jaren hebben zij het mede mogelijk gemaakt, dat wij veel hebben kunnen doen voor de kinderen in Masiphumelele.

Wist u trouwens dat een vast donateurschap belastingtechnisch voordelen biedt? Vaste donaties aan organisaties met een ANBI status (en dat heeft Stichting Ibhongo) zijn volledig fiscaal aftrekbaar. U hoeft niet meer uw donatie vast laten leggen bij een notaris, want dat kost geld.

Vanaf januari 2014 is het ook mogelijk via een schriftelijke overeenkomst met Stichting Ibhongo. Wij maken gebruik van de machtigingsformulieren die de Belastingdienst aanbiedt (formulier: Overeenkomst Periodieke gift in geld). Als u besluit om uw gift vast te leggen, doet u dit voor minimaal vijf jaar. De hoogte van de gift is vrij en kan bijvoorbeeld zowel maandelijks, per kwartaal of jaarlijks gedoneerd worden.                                                                                                     Voordeel voor u: 100% belastingvoordeel. Voordeel voor ons en voor de kinderen in Masiphumelele: zekerheid dat ons werk door kan gaan.

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen: neem gerust contact met ons op.