mrt 07 2021

Ontmoet ‘Mama Yandi’, de spil in de ontwikkelingen in Masiphumelele

Masiphumelele betekent ‘We will succeed’. De inwoners van dit township willen geen liefdadigheid, maar zien leren en educatie als oplossing voor hun problemen. Yandiswa Mazwana ondersteunt de inwoners om hierin goed gehoord te worden. ‘Door mijn studie als art-therapist begrijp ik mensen en vooral kinderen beter. Mijn droom is om de mensen in Masi te helen, te versterken en vertrouwen te geven in hun eigen mogelijkheden’. Wij kennen Yandiswa  al enkele jaren als kartrekker van het Stay&Play project. Wat een energie, wat een inspiratie brengt deze vrouw! Het voelt als een eer met haar te werken en beleid te maken. Onlangs is Yandi binnen onze partnerorganisatie Masicorp ‘Director of community-liaisons’ geworden, een rol die niemand beter past dan haar. Door haar bekendheid in Masi en de wijze waarop zij ieders ideeën en behoeften hoort en meeneemt zullen de programma’s, die Masicorp uitzet, goed blijven aansluiten bij de inwoners van Masi.

Stichting Ibhongo ondersteunt deze ‘çommunity-led development’ van harte. Het Stay&Play programma is een expliciete uitwerking van dit gedachtengoed. Meer weten over dit programma klik op volgende link: stay&play/art-therapie

 

jan 26 2021

Jaarverslag 2020 van Stichting Ibhongo is nu te lezen op deze site

In de nieuwsbrief over 2020 is te lezen dat het een jaar is geweest met meerdere gezichten, waarop Covid-19 wel een belangrijke en negatieve stempel heeft gedrukt. Financieel is het door gerichte acties en reeds in 2019 toegezegde donaties van fondsen voor onze stichting nog  redelijk positief verlopen. We hebben nog veel hulp kunnen geven aan de kinderen in Masiphumelele.

Stichting Ibhongo wil in dit jaarverslag financiële en formele verantwoording afleggen m.b.t. de verkregen donaties en het uitgeven daarvan aan onze bevriende stichtingen in Zuid-Afrika.  Wij willen iedereen die ons heeft gesteund hartelijk bedanken voor de steun in het moeilijke jaar 2020. 2021 zal waarschijnlijk een nog lastiger jaar worden voor iedereen en zeker ook voor ons als klein goed doel.

Wij hopen dat we toch op uw steun kunnen rekenen in 2021. Hoe moeilijk het misschien ook is, maar alle beetjes helpen onze kinderen in Masi.

jan 20 2021

Eindbedrag eindejaar actie overtreft onze verwachtingen: €3000

Eindstand eindejaar actie  2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Eind vorig jaar vroegen we om financiële hulp zodat kinderen in Masiphumelele, van wie de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen, toch naar school kunnen.
We hebben veel donaties ontvangen en zijn ontzettend blij jullie te kunnen laten weten dat de eindstand van onze eindejaarsactie 2020 is geworden:
€ 3000,00!!!
Dank je wel voor jullie giften.

 

Load more