apr 08 2020

Ibhongo en Corona, lees hierover in de nieuwsbrief van april

Bij het vertrek van de twee in Zuid Afrika achtergebleven bestuursleden was net duidelijk geworden dat ook Zuid Afrika te maken kreeg met de pandemie vanwege COVID-19. Enkele dagen na hun vertrek ging dit land Lockdown. Dit betekent daar veel voor de bevolking, zeker gezien de situaties in de vele townships. Zo ook voor Masiphumelele. Als je wilt weten wat de stand van zaken was begin april lees dan onze Nieuwsbrief van april. Hierin leest u ook wat de betekenis is voor stichting Ibhongo in deze heftige tijd. Via deze blog en Facebook houden wij u op de hoogte hoe het verder gaat in Zuid Afrika en Masi in het bijzonder.

apr 08 2020

Eerste bericht van onze bestuursleden in Zuid Afrika

Dit jaar zijn half januari drie bestuursleden vertrokken om onze projecten in Masiphumelele te bezoeken. Vergezeld door de partner van het derde bestuurslid hebben zij kunnen zien dat er afgelopen jaar goed gewerkt is in de projecten. Er zijn stappen gezet, dat voelt goed.  Lees hierover de nieuwsbrief van februari. Twee bestuursleden blijven nog vijf weken ter plaatse om daadwerkelijk mee te werken in de diverse projecten. Verslag hiervan volgt na de terugkomst in Nederland.

(Noot: op het moment van schrijven van dit bericht weten we wat de situatie in Nederland, Zuid Afrika en de rest van de wereld is, dat was tijdens het opstellen van deze nieuwsbrief nog niet bekend)

 

jan 06 2020

Het was een ongelooflijk mooi jaar voor ons, lees het in de Nieuwbrief 2019

De nieuwsbrief 2019 is nu op deze site te lezen. Ook dit jaar vind je hier alle activiteiten en bijzonderheden m.b.t. onze stichting die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. We vonden 2018 al een bijzonder jaar wat donaties betreft, maar 2019 was bijna ongelooflijk. We kunnen al de gestelde doelen van 2019 realiseren en een vliegende start maken in 2020. Wij zijn dankbaar dat al onze donateurs dit hebben mogelijk gemaakt. Ook hebben twee bestuursleden actief mee kunnen werken in meerdere projecten.

Dit alles is een extra stimulans om als stichting ook in 2020 weer met veel energie in te zetten voor een beter leven voor de kinderen in township Masiphumelele.

Load more