jan 06 2020

Het was een ongelooflijk mooi jaar voor ons, lees het in de Nieuwbrief 2019

De nieuwsbrief 2019 is nu op deze site te lezen. Ook dit jaar vind je hier alle activiteiten en bijzonderheden m.b.t. onze stichting die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. We vonden 2018 al een bijzonder jaar wat donaties betreft, maar 2019 was bijna ongelooflijk. We kunnen al de gestelde doelen van 2019 realiseren en een vliegende start maken in 2020. Wij zijn dankbaar dat al onze donateurs dit hebben mogelijk gemaakt. Ook hebben twee bestuursleden actief mee kunnen werken in meerdere projecten.

Dit alles is een extra stimulans om als stichting ook in 2020 weer met veel energie in te zetten voor een beter leven voor de kinderen in township Masiphumelele.

dec 13 2019

Kerstactie Stichting Ibhongo 2019: Noodfonds schoolgeld

Kinderopvang en voorschoolse educatie is in Zuid-Afrika niet gratis. Ouders betalen ZAR 380 (ca €24 euro) per maand om hun kind in de gelegenheid te stellen de kwalitatief goede voorziening te volgen. Ook de informele crèches vragen een ouderbijdrage die niet eens zoveel lager ligt.

Ouders moeten bij aanmelding een formulier ondertekenen dat ze in staat zijn deze bijdrage te betalen.

Nu blijkt dat de omstandigheden voor een deel van de ouders zo moeilijk zijn dat ze vaak lopende het jaar problemen krijgen met de betaling. Zorgvuldige administratie in het afgelopen schooljaar maakt duidelijk dat dit 20 % van de ouders betreft. Dit staat direct in verband met de zeer slechte arbeidsmarkt in Zuid-Afrika. Mensen verliezen gemakkelijk hun baan en vinden moeilijk nieuw vast werk. Zeker voor de laaggeschoolde inwoners van Masiphumelele is dit een groot probleem.

Hoewel ouders meer en meer het belang inzien van een goede educatie van hun kinderen, hebben ze in zo’n geval vaak geen andere keus dan hun kind van school halen.

Stichting Ibhongo werkt al jaren intensief mee aan de ontwikkeling van kwalitatief goede kinderopvang en dan dreigen zoveel kinderen er toch van verstoken te blijven? Dat willen we niet! We willen juist dat de kinderen zo vroeg mogelijk gestimuleerd worden in hun ontwikkeling zodat ze met een betere ondergrond de stap naar de basisschool kunnen maken. Samen met Masicorp (de organisatie in Zuid-Afrika waarmee we samenwerken in deze projecten), zijn we ervan overtuigd dat we de kinderen zo jong mogelijk goede kansen moeten bieden. DAT is de weg naar betere scholing en opleiding, DAT is de weg uit de armoede!

Een noodfonds om ouders en kinderen op zo’n moment te kunnen helpen is hard nodig. Daarmee kunnen we vroegtijdige uitval voorkomen. Ouders kunnen een verzoek doen om van dit fonds gebruik te maken en moeten kunnen aantonen dat ze dit ook echt nodig hebben. Enkel voor zolang het nodig is. Voor sommigen enkele maanden… voor anderen het hele schooljaar.

Stichting Ibhongo wil samen met Masicorp een dergelijk noodfonds oprichten. Daar richten wij nu onze kerst-/eindejaarsactie op

nov 28 2019

Weer een informele crèche blij kunnen maken

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag werd opnieuw een crèche uit het Stay&Play project geholpen met nieuwe materialen. Dankzij donaties vanuit stichting Ibhongo. Mama Chichi en de kinderen van ‘Catch them young’ tonen hun blijdschap maar ook hun dankbaarheid. Thank you stichting Ibhongo, thank you mama Germa. Zo mooi dat we dit mogen doen. We gaan haar zeker bezoeken de komende reis.

       

Load more