In een veilige omgeving spelen en ontdekken, dat is wat iedere ouder zijn kinderen wenst. Ondanks de positieve ontwikkelingen in Masiphumelele zijn er toch nog veel kinderen die geen, of een slecht, kinderdagverblijf bezoeken. Zo’n crèche varieert van een stenen woonhuis tot een shack, waar in een beperkte ruimte tot wel veertig kinderen opgevangen worden.

Door het Stay&Play-project kunnen jonge kinderen, die dergelijke informele crèches bezoeken, profiteren van gestructureerde spelactiviteiten om in hun sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling te groeien.

Naast het bieden van ontwikkelingskansen aan de kinderen uit genoemde ‘informele’ dagverblijven, legt dit project nadruk op het proces bij de leidsters van deze crèches. Via een uitnodigende en laagdrempelige aanpak werken de leidsters aan hun eigen ontwikkeling. Workshops voor leidsters, crèche-eigenaren en ouders zijn aan het aanbod toegevoegd.

Een crèche neemt een keer per week, gedurende een aantal weken, deel aan een Stay&Play/Art Therapy-ochtend op een locatie waar goede voorzieningen zijn en waar goede voorschoolse educatie wordt aangeboden aan de kinderen. Veilig vervoer naar de locatie is geregeld. Na de trainingsfase krijgen ze een kist met benodigde materialen en uitgewerkte instructies voor activiteiten, de zgn. toolbox. Er is nazorg van de projectbegeleiders in de vorm van bezoeken aan de crèche en coaching. Per jaar worden op deze manier 17 informele crèches ondersteund bij de kwaliteitsverbetering van hun aanbod.

Ouders en leidsters hebben de wens dat deze aanpak langdurig voor hen beschikbaar blijft. Alleen al omdat de meeste van de informele crèches geen mogelijkheden kunnen creëren om kinderen veilig buiten te laten spelen.  De ontwikkeling is ingezet naar een Stay&Play-Hub: een leer- en doe centrum voor informele crèches.  In dit centrum valt uit vele activiteiten te kiezen. De Stay&Play Hub wordt op die manier een educatief programma, waarin eigenaren, leidsters en ouders kunnen kiezen wat ze willen leren of voor hun kinderen willen realiseren.

Stichting Ibhongo is sinds 2019 betrokken bij dit project. Naast financiële ondersteuning wordt samen met de programmaleidster inhoudelijk vormgegeven aan Stay & Play.

Stay&Play zoals het zich ontwikkelde vanaf de start in 2016

S&P Hub vs. Informele creche