Elk kind heeft recht op een gewoon leven, waarin het gezond en kansrijk kan opgroeien. In Zuid-Afrika is dat voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Wanneer het thuis of in de eigen familie niet mogelijk is, dan zijn de Homes to Grow een mooi alternatief. Daar kunnen de jonge kinderen opgroeien in gezinsverband onder de vleugels van een stabiele pleegmoeder. Alles binnen de eigen cultuur en waar mogelijk met behoud van contact met eigen familie.

Ibhongo ondersteunt twee Homes to Grow, in elk huis wonen maximaal zes kinderen met een pleegmoeder. We werken hierbij samen met een lokale partner, St Francis Outreach Trust.

Voor deze huizen financiert Ibhongo materialen alsook de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Ook zorgt de stichting voor pedagogische en psychologische consultatie.

Bezig zijn met muziek wordt vaak met meerderen of zelfs allen gedaan.