Er staan dit jaar minimaal drie evenementen op het programma waarbij je stichting Ibhongo kunt ontmoeten. De eerste komt er al snel aan dus een goed moment om ze alle drie kort de revue te laten passeren.

Tijdens de kermis in Goirle, 24 t/m 28 juni, zullen wij weer samen met Koffiebakkers uit Goirle aandacht vragen voor een project binnen de kinderdagverblijven. Voor kinderen in Masiphumelele is het niet mogelijk om veilig buiten te spelen. Speeltuintjes, zoals wij die kennen, zijn er niet meer en nauwelijks geweest. Spelen met zand en water kan ook niet. Zand is ernstig vervuild. Schoon water is spaarzaam. Op het terrein van Sunnydale Educare, nu definitief in bezit van Masicorp, wordt gewerkt aan een speelterrein dat wordt opengesteld voor alle kinderen van Masi. Zoals je op de foto kunt zien moet er nog het een en ander gebeuren. Stichting Ibhongo spaart mee voor een asfalt baantje voor de plastic auto’s en scooters. Op zand werkt dat niet echt. Er zal daarnaast een stuk kunstgras verschijnen voor balspelen en kleutergym. Een grote overdekte zandbak staat ook op de planning.

In Amersfoort vindt op 20 augustus het Keistad Fietsfestival plaats. Uitgebreide informatie hierover zal nog in deze nieuws rubriek verschijnen. Er is voor Amersfoort gekozen omdat ons bestuurslid Janke van der Veen daar een fietsreparatiewinkel heeft en jaarlijks een bijdrage heeft binnen de organisatie. Onze, door Janke gebouwde, bakfiets zal ook daar te bewonderen zijn. Het vergroten van onze achterban is een van de speerpunten. We richten ons op een wat jongere doelgroep. Maar vooral willen we onze werkwijze uitdragen en aandacht vragen voor wereldburgerschap. Op Instagram en Facebook zal hiervoor ook de nodige aandacht komen. De opbrengst van dit evenement gaat naar de volgende fase in het Nourished Child project. Voor dit evenement hebben wij een plan geschreven dat door Wilde Ganzen is beloond met een derde prijs in de door hun gehouden wedstrijd ‘Betrek je achterban’. Wij zijn bij de prijs ook benoemd tot ambassadeur Wereldburgerschap 2023.

Vocaal ensemble s’Ottovoces zal weer een benefietconcert voor onze stichting houden, voor de vierde keer al weer. Op 1 oktober zullen zij zingen in de kapel van CC Jan van Besouw. Marieke Oostenenk, oud bestuurslid, zal tussen de liederen door enkele gedichten uit haar gedichtenbundel “Geluk sluipt naar binnen” voordragen. Benieuwd? Eind juni verwachten wij het programma rond te hebben en ook alle overige informatie zal dan bekend zijn. Houd de flyer, de sociale media, Goirles Belang en/of deze nieuwsrubriek in de gaten rond die tijd. De datum kun je alvast vastleggen in je agenda. De prijs van een kaartje is €15 incl. koffie of thee. De kaartjes zijn op deze website te bestellen via de menuoptie ‘Kaart(en) benefietmiddag 1 okt‘. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar het speelterrein voor de kinderen van Masi.