Op 6 oktober werd in LOG Podiumbreed nog uitgebreid stilgestaan bij “Roeien voor Ibhongo” en het Nourished Child project waarvoor we geroeid hebben. Met trots konden we bijgaand filmpje vertonen én erbij vertellen dat het eindbedrag, dankzij nagekomen donaties, op €4000 is geëindigd! We hebben afgesproken na reis van Germa en Con in 2023 terug te komen en te laten zien wat het effect is geweest van “2 uurtjes” roeien.