NIEUW initiatief in Masiphumelele.

Dit kalenderjaar gaat het Nourished Child project van start. Dit project gaat uit van een van onze partnerorganisaties, Masiphumelele Creative Hub (MCH). Stichting Ibhongo is op zoek naar goede partners om dit project mede te ondersteunen.

Het Nourished Child – project is ontstaan naar aanleiding van een gezamenlijke studie van de Universiteit van Kaapstad, de Universiteit van Stellenbosch en de City University, Londen. Het project richt zich op verarmde gemeenschappen. De reden voor Masiphumelele om aan dit onderzoek mee te doen was de ervaren kwetsbaarheid gedurende de Covid-pandemie. Ergens leefde het gevoel dat de gezondheid sneller in gevaar was vanwege problemen in de voedselvoorziening.

In het onderzoek werden de huidige voedselstromen en keuzes van de mensen in kaart gebracht via gesprekken met de inwoners zelf. MCH heeft in 2021 community-workshops gegeven waarin de problemen, zoals ze uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn teruggekoppeld en besproken. In de workshops werd verkend wat groepen zelf zou kunnen doen om verandering mogelijk maken. De vrouwen van Masiphumelele kwamen met het plan om een team te installeren dat als ambassadeur werkt aan het, zo breed mogelijk in de samenleving, vergroten van bewustzijn van voeding en gezond eten. Het team zou moeten bestaan uit jonge mensen uit Masi.

Deze ambassadeurs worden getraind door de universiteit van Stellenbosch . Vanuit bewustwording wordt samen met de inwoners van Masiphumelele nagedacht welke andere keuzes ze omtrent voeding kunnen maken en welke veranderingen en acties daarbij nodig zijn. De ambassadeurs zullen relaties opbouwen met verschillende actoren in het voedselsysteem. Op langere termijn streeft dit project na dat gezond voedsel voor iedereen toegankelijk is.

Op de foto’s: de community moestuin van MCH, enkele bestuursleden van MCH met bestuursleden van stichting Ibhongo, het team van jonge ambassadeurs samen met operationeel manager van MCH Yandiswa Mazwana