Mooie mijlpaal vandaag! Precies 10 jaar geleden gingen we naar de notaris. Op dat moment nog maar met een vaag idee wat we gingen doen. Maar wel met een grote drive iets te willen betekenen voor de kinderen van township Masiphumelele in Zuid-Afrika. Op de foto ons voorzichtige begin. De kinderen van één pleeggezinshuis. Intussen vele projecten verder die een impact hebben of gehad hebben voor duizenden kinderen in het township. 2 pleeggezinshuizen, 3 kinderdagverblijven, een leer- en doe centrum voor kinderen, leidsters en ouders van kinderen van informele crèches, sportfaciliteiten op de basisschool, moestuin. Hulde aan onze lokale partners Masicorp, St.Francis Trust en Masi Creative Hub die het feitelijke werk doen. Fijn dat wij de mogelijkheid hebben gehad de steun in de rug te zijn, in financieel en inhoudelijk opzicht. Het werk van de stichting doet ertoe! Dank aan iedereen die met ons hierin heeft geloofd en een steentje heeft bijgedragen.

In de loop van 2022 zullen we ook op andere manieren, hopelijk ook live, aandacht aan dit mooie jubileum besteden.