“Een voedselactie voor jonge kinderen in Masiphumelele? Die kinderen zien er toch prima uit…. Ze zijn helemaal niet mager.”

Ondervoeding bij jonge kinderen leidt niet meteen tot vermagering. Eerst stopt de groei, de ontwikkeling van de hersenen en van spieren. Alle energie gaat naar de organen die essentieel zijn voor overleving.

Veel gezinnen in Masiphumelele leven onder de armoedegrens. Ondervoeding was al een langer bestaand probleem. De Covid-lockdown heeft dit aantal gezinnen vergroot. De werkloosheid in Zuid-Afrika is enorm toegenomen. Dit probleem herstelt zich maar moeizaam.

Op de kinderdagverblijven zagen we bij steeds meer kinderen gebrek aan energie, aandachtsproblemen, cognitieve problemen, grotere vatbaarheid voor ziekten en gedrags- en emotionele problemen. Kinderen wilden niet meer naar school, maakten ruzie over voedsel dat sommige kinderen nog wel meebrachten, of voelden zich erg verdrietig.

Als antwoord is er een voedselprogramma opgezet. Op de kinderdagverblijven krijgen de kinderen 2 warme maaltijden met vier verschillende groenten erin en fruit als een gezond tussendoortje. De kinderen van het Stay&Play programma krijgen een fruitsnack aangeboden. Op Chasmay Educare floreert intussen een moestuin, die voor een deel voorziet in de benodigde groenten.

Onze missie is dat elk kind in Masiphumelele veilig kan leren en leven. Het verbeteren van het aanbod in opvang en voorschoolse educatie om kinderen de kans te bieden op een goede toekomst is een van onze pijlers.  Alleen als ze ook fysiek in staat zijn hier voldoende van de profiteren, kan onze missie slagen.

“Gezonde voeding is de brandstof om te kunnen leren”.

Met deze actie willen wij voor eindejaarsactie 2021 geld inzamelen om 1 klas en 300 kinderen van het Stay&Play programma gedurende 1 jaar van gezond voedsel te kunnen voorzien. Daarvoor is €2600 nodig. De ondersteuning van de moestuin is bij dit bedrag inbegrepen.

Elke bijdrage, hoe klein ook telt:

€9: 1 kind krijgt twee warme maaltijden en een fruitsnack gedurende 1 maand

€4,50: 3 kinderen die het Stay &Play programma krijgen gedurende hun deelname van 10 weken een gezonde fruitsnack

€1,50: 1 kind van Stay&Play krijgt gedurende zijn/haar deelname van 10 weken een gezonde fruitsnack.

“Sinds ik mijn werk kwijt ben, weet ik niet meer hoe ik het voor elkaar moet krijgen om mijn kind een gezond lunchpakket mee te geven naar school. Mijn kind huilde als het naar school moest. Ze kon de aanblik van voedsel van andere kinderen niet mee aan. Het voedingsprogramma op school heeft mijn kind gered. Ze is nu gezond en doet het zoveel beter op school. Ik ben zo dankbaar”.   Een ouder